Vasl-ı Uryânî

Tasavvuf yolculuğunun sonunda Allahü teâlâya kavuşma hâli. Nihâyete erme.

Vasl-ı uryânîde sâlik (tasavvuf yolcusu), vücûdunun her zerresi ile Allahü teâlâyı zikr eder. (İmâm-ı Rabbânî)

Vasl-ı uryânî, nûrânî perdelerin tamâmen yanmasından sonradır. (İmâm-ı Rabbânî)

Ben tenden kurtulurum, o hayâlden kurtulur,
Gideyim, vasl-ı uryânî ancak böyle bulunur.
(Mevlânâ)

www.ehlisunnetbuyukleri.com