Yemîn-i Lağv

Boş yere yemîn. Geçmiş bir şey için zan ile yanlış yemîn etmek. Bunda günah ve keffâret yoktur.

www.ehlisunnetbuyukleri.com