AHKÂM-I MÂNEVİYYE

 Allahü teâlânın zâtına ve sıfatlarına âit bilgiler, tasavvuf bilgileri.

Peygamber efendimizin vazîfelerinden biri de, Kur'ân-ı kerîmin ahkâm-ı mâneviyyesini, ümmetinin yüksek (olgun) olanlarının kalblerine akıtmaktır. 
(Seyyid Abdülhakîm Arvâsî)

www.ehlisunnetbuyukleri.com