NAÎM CENNETİ

Sekiz Cennet'ten beşincisi.

Allahü teâlâ Kur'ân-ı kerîmde meâlen buyurdu ki:

Îmân edip de sâlih ameller işleyen kimseleri, onların Rabbi, îmânları sebebiyle kendilerine ağaçları altından ırmaklar akan Naîm Cennetlerine kavuşturan yolu gösterir.  (Yûnus sûresi: 9)

www.ehlisunnetbuyukleri.com