NEVÂDİR HABERLER

Hanefî mezhebi imâmlarından İmâm-ı Muhammed'in (El-Keysâniyyât), (El-Hârûniyyât), (El-Cürcâniyyât), (Er-Rukıyyât) adındaki kitablarıyla bildirilen din bilgileri, haberler.

Nevâdir haberler açıkça ve sağlam gelmiş olmadığından, bu haberlere zâhir olmayan haberler de denir. Hanefî mezhebinin bilgileri üç yoldan gelmiştir. 
1)Usûl zâhir (açık) haberler, 
2)Nevâdir haberler, 
3) Vâkı'ât haberleri (İmâm-ı a'zâm, İmâm-ı Muhammed ve  İmâm-ı Ebû Yûsuf'un talebelerinden ve talebelerinin talebelerinden gelen bilgiler. (İbn-i Âbidîn)

www.ehlisunnetbuyukleri.com