AKÎDE

 İnanılacak şey. (Bkz. Akâid ve Îtikâd)

www.ehlisunnetbuyukleri.com