Kureyş suresi


1.-4. âyet-i kerimelerwww.ehlisunnetbuyukleri.com