İyiliğine şahitlik etmek

Sual: Kırk Müslüman, kötü bir kimse için, iyi diye şahitlik yapsa, Allah’ın, o kötü kimseyi affettiği doğru mudur? Bir de, iyiler arasında bulunan kötüyü de affeder mi?
CEVAP
Evet. O mümin, kötü olsa da, şahitler bu iyidir derse, Allahü teâlâ onları mahcup etmez, onun kötü işlerini bildiği halde, sırf Müslümanların iyi demesinden dolayı affeder. O halde, iyi arkadaşlarımızı çoğaltalım ve iyilerle beraber olmaya çalışalım! Hadis-i şeriflerde buyuruluyor ki:

(Bir Müslüman’ın iyiliğine dört Müslüman şahitlik ederse, Allahü teâlâ onu Cennete koyar.)
[Buhari]

(Bir Müslüman’ın iyi olduğuna dört komşusu şahitlik ederse, Allahü teâlâ, “Ben sizin şahitliğinizi kabul ettim. Onun bilmediğiniz [kötü] şeylerini de affettim” buyurur.) [Ebu Ya’la]

(Bir müminin cenazesinde, kırk Müslüman bulunursa, Allahü teâlâ o kırk kişiyi bu Müslümana şefaatçi kılar.) [Müslim]

(Kırk kişi bir cemaattir. Bir ölüye dua ederlerse Allahü teâlâ, o ölüyü affeder.) [Buhari]

İmam-ı Şafii hazretleri de, “Kırk Müslüman’ın içinde bir tane evliya bulunur. Evliyanın duası makbuldür” buyuruyor. Kötü bir kimse, iyi kimseler arasında bulunursa, iyilerin hürmetine o da kurtulur.

Muhammed Masum hazretleri de buyuruyor ki:
Allahü teâlânın sevgili kullarını tanıyıp, sevenler, her ne kadar pervasız ve gerekli edeblerden uzak olsalar da, azizdirler. (1/88)

Casusluk niyetiyle, iyilerin arasına giren birçok ajanın hidayete kavuştuğu, çok işitilmiştir. Allahü teâlâ bir topluluğu affedince, içlerinden kötülerini ayırmaz, hepsini affeder. Bir hadis-i şerif meali şöyledir:
(Allahü teâlâ, bir topluluğa rahmet edince, onlardan kötü birini affetmemekten hayâ eder.) [Ebu-ş-şeyh]

www.ehlisunnetbuyukleri.com