AKLÎ VE NAKLÎ İLİMLER

 Fen ve din bilgileri. (Bkz. Ulûm-u Akliyye ve Ulûm-u Nakliyye)

www.ehlisunnetbuyukleri.com