AKTÂB

 Kutublar. Tasavvufta yüksek derecelere ulaşmış mübârek, kıymetli zâtlar Kutb'un çokluk
şeklidir. (Bkz. Kutub)

www.ehlisunnetbuyukleri.com