ÂSÂR-I ŞERÎFE

 Peygamber efendimiz ve diğer din büyüklerine âit bâzı mübârek şahsî eşyâ ve hâtıralar. (Bkz. Emânât-ı Mukaddese)

www.ehlisunnetbuyukleri.com