ASR-I EVVEL

 İmâmeyn'e (İmâm-ı Ebû Yûsuf ve İmâm-ı Muhammed'e) göre ikindi vaktinin başlama zamânı.

www.ehlisunnetbuyukleri.com