BETÛL

 Peygamber efendimizin mübârek kızı hazret-i Fâtımâ'nın lakabı.

İlimde ve ictihâdda hazret-i Âişe, zühd (dünyâya rağbet etmemekte) ve dünyâdan kesilmekte, uzak durmakta ise, hazret-i Fâtıma daha ileridir. Bunun içindir ki, hazret-i
Fâtımâ'ya Betûl denilmiştir. (Abdülkâdir-i Geylânî)

www.ehlisunnetbuyukleri.com