RABB-ÜL'ÂLEMÎN

Âlemlerin rabbi, sâhibi olan Allahü teâlâ. (Bkz. Rab)

Kur'ân-ı kerîmde meâlen buyruldu ki:

Hamd, Rabb-ül'âlemîn olan Allah'a mahsûstur. O, Rahmân (dünyâda nîmetini herkese veren) ve Rahîm (âhirette nîmetlerini sâdece mü'minlere veren)dir. (Fâtiha sûresi: 1,2)

www.ehlisunnetbuyukleri.com