RAHMETEN LİL ÂLEMÎN

"Âlemlere rahmet" mânâsına Peygamber efendimizin mübârek isimlerinden.

Kur'ân-ı kerîmde meâlen buyruldu ki:

Biz seni ancak rahmeten lil âlemîn gönderdik. (Enbiyâ sûresi: 107)

Geldi çün ol rahmeten lil âlemîn
Vardı nûr anda karâr kıldı hemîn

(Süleymân Çelebi)

www.ehlisunnetbuyukleri.com