RAVDA-İ MUKADDESE

Mukaddes bahçe. Peygamber efendimizin sallallahü aleyhi ve sellem Medîne-i münevveredeki mescidinin içinde kabr-i şerîfi ile mescidin o zamanki minberinin arasında
kalan mübârek mekân, yer. (Bkz. Ravda-i Mutahhera)

www.ehlisunnetbuyukleri.com