RECM

Taşlama; muhsan (evli) olup, zinâ eden kadın ve erkeği taşlayarak öldürme.

Recm olunacak müslüman erkek ve kadının, zinâ suçunun, dört şâhid ile isbât edilmiş olması veya kendileri tarafından dört kerre îtirâf (kabûl) edilmesi lâzımdır.      (İbn-i Âbidîn)

Osmanlılarda, altı yüz sene içinde, bir kerre zinâ şâhidliği yapılmamış, bu sebeb ile hiç kimse, recm edilerek öldürülmemiştir. (S. Abdülhakîm Arvâsî)

www.ehlisunnetbuyukleri.com