ARA
SORULARLA İSLAMİYET / SESLİ
Sual: Cuma günü ve gecesinde neler okunması iyidir?
CEVAP
Hadis-i şeriflerde buyuruluyor ki:
(Cuma gecesi Kehf suresi okuyan, Kıyamette, yerden göğe kadar bir nurla aydınlanır. İki Cuma arasında işlediği günahlar da affolur.) [Tergib]

(Cuma günü 80 salevat getirenin, 80 yıllık günahı affolur.)
[Dare Kutni]

(Cuma günü veya gecesi Duhan suresini okuyana Cennette bir köşk ihsan edilir.) [Taberani]

(Cuma gecesi Yasin suresini okuyanın, günahları affedilir.) [İsfehani]

(Cuma günü sabah namazından önce, "Estağfirullahelazim ellezi lâ ilahe illa hüvel hayyel kayyume ve etubü ileyh" okuyanın, deniz köpüğü kadar da olsa günahları affolur.)
[İbni Sünni]

(Cuma namazından sonra, yedi defa ihlas ve muavvizeteyn okuyanı, Allahü teâlâ, bir hafta, kazadan, beladan, kötü işlerden korur.)
[İ.Sünni]

Sual: Seadet-i Ebediyye’de, (Cuma namazından sonra cemaat ile dua yapmak cahilliktir. Vaazdan sonra toplanarak vaizin yüksek sesle dua yapması bid’attir) deniyor. Cuma namazlarından sonra, okunan hatmi şerifleri, cüzleri, kelime-i tehlilleri ölmüşlerimizin ruhlarına hediye etmek de, bu hükme girer mi?
CEVAP
Girmez. Uygun olmayan; camide yüksek sesle, konferans verir gibi, nutuk çeker gibi vaaz ve dua etmektir.